هدف ازکار تشکیلاتی در مجمع گم شده است

یادداشتی به قلم علی حمصی
رفتار بدون افکار و فکر و جریان پس زمینه رفتار مطلوب ما نیست و افکاری که هیچ فرصت و مجالی برای بروز نداشته باشد بی فایده است....

مرد نجواهاست...

یادداشتی به قلم مصطفی حقیقی
جشن عید غدیر بود، دو اسم باید مینوشتیم من اسم اولم را نوشتم : «سید حسن مهدوی» و این آغاز قصه ای عجیب در زندگیم شد...

غنای نفس دارد...

یادداشتی به قلم محمد جواد حاجی احمدی
سید حسن مهدوی غنای نفس دارد و این غنای نفس باعث می شود که هر کسی که مدتی با او انس بگیرد از سرریز این غنای نفس سیراب شود.

مراقب باش غرق نشی!

یادداشتی به قلم علی عباسی
دانیال پرورش فر رو زمان دانش آموزی به "آقای پرورش فر" و با گذشت تقریبا کمتر از یک سال از زمان دانشجویی به "مهندس پرورش فر" می شناختم. این تغییری که ایشون داشت برام خیلی سخت بود.

برخورد علمی با قضایا

یادداشتی به قلم رامین کدخدایی
بعد از دیدن این مصاحبه احساس کردم یک مرور گذرایی بر تاریخ مجمع از وقتی که دانیال عضوش شده، برام اتفاق افتاد. و این مرور وقتی از زاویه دید دانیال باشه ، خیلی جذابه چون...

هیات یالثارات

یادداشتی به قلم احمدرضا بنایان
اول این را بگویم که قطعا دلیل اصلی زمین خوردن هیات تصمیمات و دخالت های نابجای شورای مرکزی مجمع بود، نه شخص یا اشخاص دیگری و قطعا انتظار میرفت حداقل مسوولیت این امر را بپذیرند.

امین مخالف نیست بلکه موافق نیست.

یادداشتی به قلم محمد همدانی
سرگروه کیست؟! بزرگتری که نگاه از بالا به پایین دارد ، تجارب خود را در اختیارت میگذارد ، عالمی که به تو آگاهی میده و...